Filmy

Korona porcelanowa na jednym implancie Camlog:


Proteza/Steg na czterech implantach Straumann:


Most porcelanowy na sześciu implantach Straumann:


Most porcelanowy 3-punktowy na dwóch implantach Straumann:


Implanty