DENTAL CLINICA

Stomatologia
Protetyka
Implanty
Ortodoncja
Plasmalifting

Nota prawna

Odpowiedzialność za treści:

Dental - Clinica
ul. Wodna 7 C
69-100 Slubice
Polen
mail: info [at] dental-clinica.de

Ochrona danych

Jeśli na witrynie podawane są dane osobowe (nazwisko, adres, adres mailowy), są to dane podawane na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług jest, w miarę możliwości, zawsze możliwe bez podawania danych osobowych.

Operator witryny Dental-Clinica.de zwraca uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (n.p. komunikacja mailowa) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowite danych, przesyłanych za pośrednictwem Internetu, przed dostępem do nich przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Używanie danych kontaktowych publikowanych w ramach noty prawnej przez osoby trzecie, w celu przesyłania niepożądanej reklamy i materiałów informacyjnych, jest wyraźnie zabronione. Operator witryny Dental-Clinica.de zastrzega sobie jednoznacznie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysłania niechcianej informacji reklamowej, takiej jak spam mailowy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Stworzeniu tej witryny towarzyszyły dbałość i dokładność. Mimo to operator witryny Dental-Clinica.de nie może gwarantować braku błędów i precyzyjnego funkcjonowania informacji w niej zawartych. Operator witryny Dental-Clinica.de wyklucza zatem jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku używania mojej witryny, jeśli nie wynikły one z działania celowego lub niedbalstwa operatora witryny Dental-Clinica.de.

Operator witryny Dental-Clinica.de nie odpowiada w każdym przypadku za treści obce, które jedynie ja udostępniłem. Również automatyczne i krótkoterminowe zarzuty wobec treści obcych na serwerach ma moc prawną zgodnie z § 5 ust. 3 TDG jako udostępnianie dostępu. Za treści obce, które operator witryny Dental-Clinica.de posiada trwale do późniejszego użycia, jest tenże operator odpowiedzialny Dental-Clinica.de - również gdy są one niezgodne z prawem - jedynie wówczas, gdy operator witryny Dental-Clinica.de wiedział o istnieniu tych treści oraz posiada on możliwości techniczne by zapobiec ich używaniu. Operator witryny Dental-Clinica.de nie ma obowiązku regularnego kontrolowania zgodności z prawem takich treści obcych.

Prawo autorskie

Treści na tych stronach zamieszczone przez operatora witryny Dental-Clinica.de podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkład osób trzecich został odpowiednio uwidoczniony. Powielanie, opracowywanie, publikacja oraz każda forma wykorzystania wykraczająca poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody operatora witryny Dental-Clinica.de. Ściąganie i kopiowanie tej strony są dopuszczalne jedynie do celów prywatnych nie komercyjnych.

Operator witryny Dental-Clinica.de dokłada starań, by respektować prawa autorskie innych względnie czerpać z własnych źródeł lub dzieł nieobjętych licencją.

Zewnętrzne odsyłacze & linki

Decyzją z dnia 12. maja 1998 sąd landu Hamburg postanowił, że należy odpowiadać względnie współodpowiadać za treść zamieszczanych linków. To może, wg sądu landu Hamburg, być ograniczone jedynie poprzez to, że wyraźnie się od tych treści zdystansowano. Operator witryny Dental-Clinica.de zamieścił na tej stronie linki do stron internetowych, na których treść ani aktualizację nie ma wpływu. Dla wszystkich tych linków obowiązuje: "Operator witryny Dental-Clinica.de nie ma wpływu na kształtowanie ani treść obcych stron internetowych. Operator witryny Dental-Clinica.de dystansuje się zatem od wszystkich obcych treści, również gdy na tej stronie umieszczono linki z tej strony na strony zewnętrzne."

Ta deklaracja dotyczy wszystkich linków zawartych w tej stronie i wszystkich treści strony, do których prowadzą umieszczone banery i linki na Dental-Clinica.de.